O společnosti

Sixcon s.r.o. je obchodní a výrobní společnost zaměřená na projekci, výrobu a montáž výtahových šachet jejichž nosným prvkem je ocelová konstrukce. Obchodními partnery jsou především výrobci výtahů, stavební firmy a také drobní soukromí investoři. Snahou společnosti je být spolehlivým partnerem pro všechny své zákazníky

Produkty firmy tvoří výtahové šachty, které je možné použít jako vestavby nebo přístavby jak u stávajících objektů, tak také v novostavbách. Při zpracovávání projektových dokumentací se snažíme vyjít vstříc požadavkům projektantů, architektů a případně také památkářů tak, aby následná výroba a montáž proběhla bez sebemenších problémů. Výtahové šachty často tvoří samostatný architektonický prvek, který dotváří ráz interiéru či vzhled celého objektu a z těchto důvodů je dbáno na kvalitu zpracování i na kvalitu použitých materiálů.

Společnost je rovněž schopna zajistit související stavební práce a dodávky. Takto jsme schopni nabídnout našim zákazníkům dodávky výtahových šachet na klíč.

Příprava projektu

V této fázi poskytujeme tyto služby:

 • zpracování cenových nabídek do 24 hodin
 • garance zachování ceny po dobu 1 roku
 • konzultace s projektantem nebo architektem
 • konzultace s požárníky
 • zhotovení vzorků
 • zaměření skutečného stavu
 • konzultace a součinnost s dodavatelem výtahu
 • zhotovení projekčního návrhu, vykreslení detailů atd.
 • zpracování dokumentace a statického výpočtu pro stavební povolení
 • zpracování dokumentace případných stavebních úprav


Veškeré projektové dokumentace jsou zpracovávány v souladu s platnými předpisy a normami týkajícími se výtahů.
 

Související normy a předpisy:

ČSN EN 81-20: Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
ČSN EN 1090-1: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí
ČSN 73 2602: Zhotovovanie tenkostenných ocelových konštrukcií
ČSN 73 1401: Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN 73 1402: Navrhování tenkostěnných ocelových konstrukcí
ČSN 73 2611: Úchylky rozměrů ocelových konstrukcí

Realizace projektu

V realizační fázi je naše společnost schopna společně s realizací výtahové šachty provést další související stavební dodávky. Jedná se především o následující:

 • zajištění lešení potřebného k realizaci výtahové šachty a případně také k montáži výtahu
 • zhotovení betonových základových desek a prohlubní
 • bourání stavebních otvorů a následné začištění
  průrazy stropů a podlah
 • úpravy střech
 • opravy fasád
 • zhotovení prosklených střech a fasád s použitím hliníkových fasádních systémů
 • dodávky a osazení výplní stavebních otvorů (ocelové, hliníkové, dřevěné, plastové)
 • zajištění dodávek protipožárních výplní stavebních otvorů (hliníkové, dřevěné, plastové)
 • klempířské práce

Sixcon s.r.o., Martinovská 3191/33, 723 00 Ostrava – Martinov © 2024