5/1

Administrativní budova

Místo stavby:

Horní náměstí, Olomouc

Technologie výtahu:

elektrický, lanový výtah, bez strojovny

Nosná ocelová konstrukce:

Konstrukce svařovaná z tenkostěnných, uzavřených, ocelových profilů. Součástí konstrukce je příprava pro kotvení technologie výtahu. Vzhledem k tomu, že nebylo možné konstrukci kotvit do původních podest domu, je pod stropem každé podesty ocelový rám se zavětrováním, který zajišťuje kotvení konstrukce k nosnému zdivu.

Opláštění:

Konstrukce prosklená bezpečnostním sklem Connex – čirým. Dělení skel zcela nerespektuje dělení ocelové konstrukce. Horizontální spáry mezi skly jsou nejhustší ve spodní části šachty a ve směru nahoru je dělení skel řidší. Skla uchycena na horizontálních příčkách pomocí mosazných terčů. Dále pak na rohových sloupcích pomocí ocelové lišty. V místech styku dvou skel mimo paždík jsou skla vzájemně pojištěna mosazným terčem.

Sixcon s.r.o., Martinovská 3191/33, 723 00 Ostrava – Martinov © 2021