5/1

Justiční palác

Místo stavby:

Heršpická, Brno

Typ objektu:

Justiční palác

Technologie výtahu:

elektrický, lanový výtah, bez strojovny

Nosná ocelová konstrukce:

Konstrukce svařovaná ze silnostěnných, uzavřených, ocelových profilů včetně přípravy pro kotvení technologie výtahu. V objektu se nachází 5 ks konstrukcí výtahových šachet, z nichž některé tvoří jen část výtahové šachty a zbylá část je ze ŽB.

Opláštění:

Konstrukce prosklené bezpečnostním sklem Connex – čirým. Skla uchycena na horizontálních příčkách pomocí obdélníkových, nerezových terčů. Broušené hrany skel – matné. U konstrukce duplexu je dělící stěna mezi výtahy z nerezového tahokovu.

Sixcon s.r.o., Martinovská 3191/33, 723 00 Ostrava – Martinov © 2024