5/1

CK Fischer

Místo stavby:

Jiráskovo náměstí, Ostrava

Typ objektu:

Administrativní objekt CK Fischer

Technologie výtahu:

hydraulický výtah s centrálním pístem

Nosná ocelová konstrukce:

Konstrukce kruhového půdorysu je svařovaná z nerezových trubek tvořících stojiny a nerezových U profi lů, které tvoří příčníky. Příčníky jsou skružené. Všechny svary jsou pohledově zabroušeny a celá konstrukce má broušený povrch. Součástí je příprava pro kotvení technologie výtahu.

Opláštění:

Konstrukce prosklená ohýbanými bezpečnostními skly Connex – čirými. Skla jsou uchycena v konstrukci pomocí nerezových rámečků, a to jen na horizontálních prvcích. Vertikální hrany skel jsou broušené a bez lištování.

 

Sixcon s.r.o., Martinovská 3191/33, 723 00 Ostrava – Martinov © 2024