4/1

Bytové domy

Místo stavby:

Na Lučinách 19-21, Praha 3

Typ objektu:

Bytové domy

Technologie výtahu:

elektrický, lanový výtah, bez strojovny

Nosná ocelová konstrukce:

Konstrukce svařovaná z tenkostěnných, uzavřených, ocelových profilů. Součástí konstrukce jsou také nástupní můstky vč. bočních stěn nástupišť. Na konstrukci je provedena příprava pro kotvení technologie výtahu.

Opláštění:

Boční stěny výtahové šachty jsou opláštěné sendvičovým pláštěm tvořeným dvěmi vrstvami Cetrisových desek, minerální tepelné izolace vložené do konstrukce a zaklopené z vnitřní strany Cembonitovými deskami. Z vnější strany jsou Cetrisové desky pokryty pásy titanzinkového, předzvětralého plechu. Zadní stěna výtahové šachty je prosklená izolačními dvojskly. Zasklení je provedeno pomocí hliníkového fasádního systému. Čelní stěna je prosklená bezpečnostním sklem Conner. Po celé výšce šachty jsou v obou bočních stěnách spojovacích krčků osazena hliníková okna, která zajišťují požární odvětrání schodiště. Zastřešení tvoří izolovaná, pultová střecha z titanzinku.

Sixcon s.r.o., Martinovská 3191/33, 723 00 Ostrava – Martinov © 2023