4/1

Bytové domy

Místo stavby:

Na Lučinách 3, 6, 9, Praha 3

Typ objektu:

Bytové domy

Technologie výtahu:

elektrický, lanový výtah, bez strojovny

Nosná ocelová konstrukce:

Konstrukce svařovaná z tenkostěnných, uzavřených, ocelových profi lů, které tvoří stojiny a spojovací krček s podestami. Horizontální prvky jsou ze skružených, válcovaných U profi lů. Součástí konstrukce je také příprava pro kotvení technologie výtahu.

Opláštění:

Konstrukce samotné výtahové šachty je opláštěná plechovými tabulemi, na které je lepená izolace z minerální vlny a dále pak stěrka s perlinkou a silikonová probarvená omítka. Čelní stěna šachty je opláštěná SDK deskami, na které jsou lepené nerezové, broušené plechy. Po celé výšce šachty jsou v obou bočních stěnách spojovacích krčků osazena hliníková okna, která zajišťují požární odvětrání schodiště. Zastřešení tvoří izolovaná, pultová střecha z titanzinku.

Sixcon s.r.o., Martinovská 3191/33, 723 00 Ostrava – Martinov © 2024