5/1

BVV Pavilon P

Místo stavby:

Brněnské výstaviště

Typ objektu:

Pavilon P

Technologie výtahu:

elektrický, lanový výtah, bez strojovny

Nosná ocelová konstrukce:

Konstrukce svařovaná ze silnostěnných, uzavřených, ocelových profilů a válcovaných HEB profi lů. Součástí konstrukce je také příprava pro uchycení skel a technologie výtahu.

Opláštění:

Konstrukce prosklená kaleným, bezpečnostním sklem Connex 6.6.1. – čirým. Skla mají po celém svém obvodu broušené hrany. Ve sklech jsou vrtané otvory pro nerezové kotevní prvky SADEV, prostřednictvím kterých jsou jednotlivé tabule skel šroubovány ke kotevním místům na konstrukci. Mezi skly jsou přiznané spáry, bez tmelení. Olištování kolem šachetních dveří je provedeno z nerezového plechu ohýbaného do krabic.

Sixcon s.r.o., Martinovská 3191/33, 723 00 Ostrava – Martinov © 2024