5/1

Stavebniny Janík

Místo stavby:

ul. Hlučínská 484/61, Ostrava

Typ objektu:

Stavebniny Janík

Technologie výtahu:

nákladní, elektrický, lanový výtah, bez strojovny

Nosná ocelová konstrukce:

Konstrukce je z válcovaných HEB a U profi lů. Veškeré spoje jsou šroubové. Součástí konstrukce je příprava pro kotvení technologie výtahu. Konstrukce je přistavěná k fasádě objektu a původnímu ocelovému, únikovému schodišti.

Opláštění:

Zadní a pravá boční stěna konstrukce jsou prosklené izolačním dvojsklem, ve spodní části v kombinaci s bezpečnostním sklem Connex. Skla jsou v čirém provedení.

Skla jsou uchycena pomocí terčů umístěných v horizontálních spárách mezi jednotlivými tabulemi skel. Spáry jsou vyplněny PE těsnícím provazcem a silikonovým UV odolným tmelem.

Levá boční stěna tvořená dvěmi vrstvami Certisových desek s minerální izolací tvoří požární dělící příčku mezi výtahovou šachtou a požárním, únikovým schodištěm.

Zastřešení tvoří izolovaná střecha s konstrukcí z lepených nosníků, která zároveň zastřešuje únikové schodiště. Nad venkovním vstupem do výtahu je umístěna stříška z bezpečnostního skla.

 

Sixcon s.r.o., Martinovská 3191/33, 723 00 Ostrava – Martinov © 2023