3/1

Bytový dům

Místo stavby:

Řehořova 19, Praha 3

Typ objektu:

Bytový dům, nástavba a rekonstrukce

Technologie výtahu:

elektrický, lanový výtah, bez strojovny

Nosná ocelová konstrukce:

Konstrukce svařovaná z tenkostěnných, uzavřených, ocelových profilů. Součástí konstrukce je příprava pro kotvení technologie výtahu.

Opláštění:

Opláštění konstrukce Cetrisovými deskami, na které je následně lepená tepelná izolace z polystyrenu. Na polystyrén je nanesena stěrka s perlinkou a fi nální vrstvu tvoří silikonová probarvená omítka. Na fasádě byly na žádost Památkového ústavu vytvořeny z polystyrénových lišt okrasné prvky, které navazují ve spodní části na původní fasádu a v horní části tvoří imitace oken.

Zastřešení:

Pultová šikmá střecha krytá bobrovkami navazuje na hlavní střechu domu.

 

Sixcon s.r.o., Martinovská 3191/33, 723 00 Ostrava – Martinov © 2021