4/1

Hotel Elysee

Místo stavby:

Václavské náměstí 43, Praha 1

Technologie výtahu:

elektrický, lanový výtah, bez strojovny

Nosná ocelová konstrukce:

Konstrukce svařovaná z tenkostěnných, uzavřených, ocelových profilů. Součástí konstrukce je příprava pro kotvení technologie výtahu. Konstrukce umístěná v zrcadle schodiště. Vzhledem k malé hloubce zrcadla schodiště bylo nutné vysadit čelní portály i se šachetními dveřmi na podesty.

Opláštění:

Konstrukce prosklená bezpečnostním sklem Connex – mléčným. Skla jsou lepená na konstrukci. Z vnější strany jsou styky skel překryty lištami z kolorované nerezi. Nerezové lišty jsou v šířce ocelových profi lů konstrukce, aby při prosvětlení šachty byly lišty s profi ly v zákrytu.

Sixcon s.r.o., Martinovská 3191/33, 723 00 Ostrava – Martinov © 2021