4/1

Bytové domy

Místo stavby:

Na Balkáně 78 - 82, Praha 3

Typ objektu:

Bytové domy

Technologie výtahu:

elektrický, lanový výtah, bez strojovny

Nosná ocelová konstrukce:

konstrukce svařovaná z tenkostěnných, uzavřených, ocelových profi lů včetně přípravy pro kotvení technologie výtahu. Součástí konstrukce jsou také spojovací krčky s nástupními podestami. Konstrukce je přistavěná k fasádě objektu a je oproti fasádě pootočena o 45°.

Opláštění:

Konstrukce prosklená izolačním dvojsklem, ve spodní části v prostoru nástupišť v kombinaci s bezpečnostním sklem Connex. Skla jsou v čirém provedení. Skla jsou uchycena pomocí terčů umístěných v horizontálních spárách mezi jednotlivými tabulemi skel. Horizontální i vertikální styky skel jsou překryty nerezovými lištami, které jsou lepené na skla. V jednotlivých nástupištích jsou v bočních stěnách spojovacích krčků osazena hliníková okna, která zajišťují požární odvětrání schodiště. Zastřešení tvoří izolovaná, pultová střecha z titanzinku.

Sixcon s.r.o., Martinovská 3191/33, 723 00 Ostrava – Martinov © 2023